memur davalarına bakan avukatlar izmir

18 Ocak 2020
Memur Davalarina Bakan Avukat Ankara

Memur Davalarına Bakan Avukat Ankara

Memur Davalarına Bakan Avukat Ankara Ankara, memur davalarına bakan avukat sıralamasında birinci sırada gelen illerimizden bir tanesi olmakla beraber avukat yoğunluğu bakımından ele alındığında avukat bulmanın kolay olduğu bir yer olarak düşünülmektedir. Ancak bu kolaylık idari avukatlık yapmanın gerektirdiği bilgi, birikim ve tecrübe nedeniyle bir bakıma kısıtlanmaktadır. Memur davaları dendiğinde el alınan konuları sıralamak gerekirse; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu […]
10 Ocak 2020
İdari Mahkeme Avukatları

İdari Mahkeme Avukatları

İdari Mahkeme Avukatları İdari mahkeme avukatları idari davalar üzerinde yoğunlaşan, bilgi ve tecrübe sahibi olan, kısacası idari davalar konusunda uzman olan avukatlardır. İdari davalar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunumuzun 2. maddesinde iptal ve tam yargı davaları ile idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olarak sayılmıştır. İdari dava dilekçelerinin hazırlanması, idari davaların açılması, görev ve yetki kuralları, idari dava dilekçelerinin idari yargı […]