manevi tazminat davasında para ödenir mi

Tazminat Hukuku

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası açılabilmesi için öncelikle hastalığın meslek hastalığı olması gereklidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.14 uyarınca; uğraştığı meslek ve buna ilişkin yürütmüş olduğu faaliyet sonucunda, bu faaliyetlerin tekrarlanması yahut yürüttüğü işin koşulları nedeniyle kişinin uğramış olduğu bedensel, fiziksel, ruhsal engellilik; sürekli veya…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu