kurumlar arası geçiş nedir

20 Eylül 2019
Kurumlar Arası Geçiş Nedir? Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Kurumlar Arası Geçiş Nedir? Geçiş Nasıl Yapılır?

Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.