Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Ceza Hukuku

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu TCK m.257’ye göre; başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa ele geçirip veya elinde bulundurup, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlanmasıdır. Bu suç 765 sayılı eski…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu