Konusu Suç Teşkil Eden Emir

2 Ekim 2019
Emir Nedir? Hukuka Aykırı Emir ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir Nedir?

Emir Nedir? Hukuka Aykırı Emir ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir

Emir Nedir? Hukuka Aykırı Emir ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir Amir-memur ilişkisi ve hiyerarşik bağlantıların sonucunda ortaya çıkan emir kavramı idare hukukuna ait bir kavramdır; TCK ve AsCK’da tanımlanmış bir kavram değildir.  Bu makalemizde emir Nedir? Sorusuna cevap verilecektir. Emir kavramını üstünlük yetki ve kudretini haiz bir merci(amir) tarafından belirli bir hareketin yapılması veya yapılmaması maksadıyla, ast(memur) durumunda bulunan […]