Hürriyet, hür olma, özgür olma halidir. Hürriyet kavramı, kişinin irade özgürlüğünü, iradesini etki altında kalmaksızın oluşturarak, bu hür iradeye uygun olarak hareket edebilmesini ifade etmektedir. Hürriyet, özgür olma hali, uzun senelerden beri üzerinde en çok durulan hususların başında gelmektedir. Bunun nedeni, kişinin bütün haklarından önce gelen bir hak olmasıdır. Nitekim bir kişinin,  hür olma hakkı [...]