katılan istinaf dilekçesi örneği

Ceza Hukuku

Ceza Muhakemesinde İstinaf

Ceza muhakemesinde istinaf, ilk derece mahkemesinin ceza davası ile ilgili verdiği son kararın, üst dereceli bir mahkeme olan bölge adliye mahkemesi tarafından hem maddi vakıa yönünden hem de hukuka aykırılık yönünden yeniden incelenmesini sağlayan bir kanun yoludur. İstinaf, ikinci derece kanun yoludur. İlk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin denetlenmesini ve hukuka…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu