kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz

1 Mart 2020
kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasina itiraz dilekçesi

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Devlet memurlarının birer kamu görevi üstlendiği ve kamu adına bir makamı doldurdukları düşünüldüğünde memurlara ilişkin disiplinin sağlanmasında kamu yararı vardır. Bu bağlamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda disiplin cezaları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Memurların belli tutum ve davranışlarına karşı verilen disiplin cezalarından biri de kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz edebilmek için […]
27 Kasım 2019
Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin durdurulmasıdır. Memurun gerçekleştirdiği fiilin ağırlığına göre, söz konusu ceza iki ayrı şekilde uygulanmaktadır. Bu cezanın verilebilmesi için öncelikle disiplin soruşturması başlatılmalıdır. Birincisi, kısa süreli kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak, memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulması şeklinde uygulanmaktadır. İkincisi ise, uzun süreli kademe […]