işçinin haklı nedenle feshi 2018

Tazminat Hukuku

İşe İade Davası

Çalıştığı işyerindeki iş akdi herhangi bir haklı ya da geçerli nedene dayanmaksızın feshedilen işçilerin işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. İşçilerin bu gibi hukuki haklarını ve hangi hükümlere tabi tutulacağı gibi hususlar genel olarak 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenmiştir. Bu kapsamda işe iade davası birtakım şartları bulunmaktadır. Ancak bunlardan…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu