işçi ibraname örneği 2018

26 Ekim 2019
İş hukukunda ibraname

İş hukukunda ibraname

İş Hukukunda İbraname İş ilişkisinde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar genellikle iş akdinin sona ermesinden sonra başlamaktadır. İş hukukunda işçi ile işveren arasındaki olası uyuşmazlıkların önüne geçebilmek, en aza indirebilmek için ibraname öngörülmüştür. İbraname ile işçilerin alacakları ile ilgili talepleri engellenmesi ve uyuşmazlık konusu alacağın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. İş hukukunda ibraname çok önemli bir kavramdır. Zira iş davalarının önünü kesen […]