İş Hukuku Avukatı

18 Ocak 2020
Is Hukuku Avukati Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara İş hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkileri, borçları, yükümlülükleri ve hakları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu ilişkilerin temeldeki ilk ilişkisi bireysel iş ilişkisini de oluşturan işçi ve işverenler arasında hizmet akdinden (iş akdinde) kaynaklanır. İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi hukuki çerçeveye oturtulduğu zaman ortada bir iş akdinin olması gerekir. İş akdi konusu, çalışma/emek/iş olan bir […]