11 Ekim 2019
Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplaması

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplaması

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplaması Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması Kıdem tazminatı yasada belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdinin yine yasada sayılan nedenlerden biri ile son bulması halinde işçiye ya da mirasçılarına kıdemi ve son ücreti dikkate alınarak işverence ödenmesi gereken bir tazminattır. Koşulları: 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi olmak, İşçinin çalıştığı iş […]
18 Eylül 2019
10 soruda İş Davaları ve Arabuluculuk Nedir?

10 soruda İş Davalarında Arabuluculuk

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre İş Mahkemesi; iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, hizmet tespiti gibi davalara bakmakla görevli olan Hukuk Mahkemesidir. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlık uzlaşmaya varamıyorsa ve işçi haklarını alamadığını, kötü davranışa maruz kaldığını düşünüyorsa iş mahkemesi davası açabilir. İş mahkemeleri işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) taraf olduğu anlaşmazlıkları çözmektedir.