İrtikap Suçu

Ceza Hukuku

İrtikap Suçu ve Cezası

İrtikap suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu’nun dördüncü kısım birinci bölümünde kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar kapsamında madde 250’de düzenlenmektedir. Türk Ceza Kanunu m.250 uyarınca irtikap suçu; “(1) (Değişik: 2/7/2012-6352/86 md.) (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu