Tanık Kimdir? Tanık, bir başka deyişle şahit, davaya konu olan olay hakkında görerek, duyarak yahut başka bir şekilde bilgi sahibi olan kişilerdir. Bu kişiler, bildikleri hususları mahkeme esnasında, adli mercilerin önünde anlatmakla mükellef kişilerdir, ancak söz konusu kişiler davanın taraflarından değillerdir. İdari davada tanık dinlenir mi ? sorusuna bu makalemizde cevap arayacağız. Tanıklık edilmesi, dava…