hükmün açıklanmasının geri bırakılması memuriyete etkisi

20 Ağustos 2019
hükmün açıklanmasının geriye bırakılması memuriyete engel mi sorusuna dair resimdir

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Hagb) Memuriyete Engel Midir? Emsal Karar

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Hagb) Memuriyete Engel Midir? Emsal Karar Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması Ceza Muhakamesi Kanunu 231. madde de düzenlenmiştir. Sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilerek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasıdır.03.07.2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) ile Türk hukukuna […]
20 Ağustos 2019
hagb memuriyet 2018

Güvenlik Soruşturması Hagb Sebebiyle Olumsuz Sonuçlanan Fyo, Pomem, Pmyo İçin Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Hagb Sebebiyle Olumsuz Sonuçlanan Fyo, Pomem, Pmyo İçin Emsal Karar T.C. Danıştay Başkanlığı 8.Daire Esas No                      : 2015/14017 Karar No                     : 2016/3551 Karar tarihi                 :11.04.2016 İstemin Özeti             : Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17/09/2015 gün ve E:2015/588, K:2015/1180 sayılı kararının hukuka […]
20 Ağustos 2019
Ankara idare hukuku avukatı görselidir. Ankara ilinde idare hukukunda uzman avukat arıyorsanız iletişime geçin

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Hagb) Nedir? Hagb Memurluğa Engel Midir?

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Hagb) Nedir? Hagb Memurluğa Engel Midir? a. Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Nedir? HAGB’ye Karar Verilmesinin Koşulları (Şartları) Nelerdir? Ceza yargılamasının sonunda sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilecek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılması yani sanık hakkında verilecek hüküm ve hukuki sonuçların denetim süresi sonuna […]