Ceza yargılamasının sonunda sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilecek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılması yani sanık hakkında verilecek hüküm ve hukuki sonuçların denetim süresi sonuna kadar ertelenmesidir. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasının memurluğa etkisi bu makalemizde ele alınmıştır. Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması…