hükmün açıklanmasının geri bırakılması memuriyete etkisi

20 Ağustos 2019
hükmün açıklanmasının geriye bırakılması memuriyete engel mi sorusuna dair resimdir

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Memurluğa Etki Emsal

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Memurluğa Etki Emsal Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması Ceza Muhakemesi Kanunu 231. madde de düzenlenmiştir. Sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilerek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının memurluğa etkisi hakkındaki emsal  karar yazımızda paylaşılmıştır. 03.07.2005 tarih ve […]
20 Ağustos 2019
hagb memuriyet 2018

Güvenlik Soruşturması Hagb Sebebiyle Olumsuz Gelenlere Emsal

Güvenlik Soruşturması Hagb Sebebiyle Olumsuz Gelenlere Emsal Güvenlik soruşturması Hagb sebebiyle olumsuz gelenlere emsal niteliğindeki karar: T.C. Danıştay Başkanlığı 8.Daire Esas No                      : 2015/14017 Karar No                     : 2016/3551 Karar tarihi                 :11.04.2016 İstemin Özeti             : Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17/09/2015 gün ve E:2015/588, […]
20 Ağustos 2019
Ankara idare hukuku avukatı görselidir. Ankara ilinde idare hukukunda uzman avukat arıyorsanız iletişime geçin

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının Memurluğa Etkisi

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının Memurluğa Etkisi Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Nedir?  Ceza yargılamasının sonunda sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilecek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılması yani sanık hakkında verilecek hüküm ve hukuki sonuçların denetim süresi sonuna kadar ertelenmesidir. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasının memurluğa etkisi bu makalemizde […]