hükmün açıklanmasının geri bırakılması güvenlik soruşturması

21 Ekim 2019
Mahkumiyet, Affa Uğramış Cezalar ve Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) Kararlarının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi

Mahkumiyet ve Hagb’nin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi

Mahkumiyet ve Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Hagb Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için bu kesimde istihdam edilecek personelde belirli niteliklerin aranması, bunların hizmete alınma ve atanmaları objektif kurallara bağlanması personel ilkelerinin temel ilkelerindendir. Ülkemizde devlet ve diğer tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetleri, devlet memurları eliyle gördürülür. Hagb güvenlik soruşturması kapsamında […]
20 Ağustos 2019
hükmün açıklanmasının geriye bırakılması memuriyete engel mi sorusuna dair resimdir

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Hagb) Memuriyete Engel Midir? Emsal Karar

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Hagb) Memuriyete Engel Midir? Emsal Karar Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması Ceza Muhakamesi Kanunu 231. madde de düzenlenmiştir. Sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilerek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasıdır.03.07.2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) ile Türk hukukuna […]