Haksız Tahrik  ile İlgili Bir Yargıtay Kararları

Ceza Hukuku

Haksız Tahrik

Haksız tahrik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 29.maddesinde hükme bağlanmış bir müessesedir. Söz konusu müessese, insan psikolojisinde bulunan “buhran” haline hukuki sonuçlar tanınmasını ifade eder ve genel nitelikte suça etki eden nedenler arasında yer almaktadır. Suça etki eden neden ifadesi ile anlatılmak istenilen, suçun ağırlığını etkileyen, yani suçun daha ağır…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu