hakaret suçu

6 Eylül 2019
Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Suçu ve Cezası Yasalar kişilerin ve toplumun değer verdiği varlıkları koruma altına alırlar ve bu değerlere karşı gerçekleştirilen fiilleri, suç olarak düzenlemektedirler. Bu değerler; hayat, sağlık, vücut, mal gibi maddi olabileceği gibi manevi değerler de olabilirler. Türk Ceza Kanunu tarafından koruma altına alınan kişinin manevi değeri ise “şeref” tir. Bu bağlamda bireyin şeref hakkının etkili bir biçimde korunabilmesi için […]
20 Ağustos 2019
hakaret suçu nedir

Hakaret Suçu ( Tck 125 . Madde)

Hakaret Suçu ( Tck 125 . Madde) Hakaret suçu TCK m.125’te tanımlanmış olup; maddenin 1.fıkrasının 1.cümlesi huzurda hakaret suçunu, 2.cümlesi gıyapta hakaret suçunu düzenlemiş, maddesin 2.fıkrası ileti yoluyla hakareti, 3. ve 4. fıkraları suçun nitelikli halini düzenlerken son fıkrada ise hakaret suçunun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı işlenmesi özel halini düzenlemiştir. Türk Ceza Kanunu’nun “Şerefe Karşı Suçlar” […]