hakaret sayılmayan kelimeler

6 Eylül 2019
Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Suçu ve Cezası Yasalar kişilerin ve toplumun değer verdiği varlıkları koruma altına alırlar ve bu değerlere karşı gerçekleştirilen fiilleri, suç olarak düzenlemektedirler. Bu değerler; hayat, sağlık, vücut, mal gibi maddi olabileceği gibi manevi değerler de olabilirler. Türk Ceza Kanunu tarafından koruma altına alınan kişinin manevi değeri ise “şeref” tir. Bu bağlamda bireyin şeref hakkının etkili bir biçimde korunabilmesi için […]