hagb memuriyete engel mi 2018

20 Ağustos 2019
hükmün açıklanmasının geriye bırakılması memuriyete engel mi sorusuna dair resimdir

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Hagb) Memuriyete Engel Midir? Emsal Karar

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Hagb) Memuriyete Engel Midir? Emsal Karar Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması Ceza Muhakamesi Kanunu 231. madde de düzenlenmiştir. Sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilerek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasıdır.03.07.2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) ile Türk hukukuna […]