Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında 7148 sayılı Kanunla, 4045 sayılı Güvenlik Soruşturmasına dair Kanun’un 1. maddesine eklenen ve eklenen hüküm gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla yükümlü idari makamların ilgili kurumlardan bilgi ve belge almaya dair yetkisini iptal etmiştir. İptal edine bu karar sonrasında güvenlik soruşturması nedeniyle memuriyetten çıkarılan, ataması gerçekleştirilmeyen, aday memurluğu sona eren…