güvenlik soruşturması sonuç öğrenme

Memur Hukuku

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Öğretmenler

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına karşı 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır.                       T.C                   ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1.İDARİ DAVA DAİRESİ ESAS NO      : 2018/… KARAR NO   : 2018/… İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) : …..…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu