güvenlik soruşturması olumsuz çıkma nedenleri 2018

20 Ağustos 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıktı Ne Yapmalıyım ?

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıktı Ne Yapmalıyım ? Devlet Memuru: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır (657 Sayılı DMK – Madde 4). Güvenlik Soruşturması: İlgili kurumun talebi doğrultusunda, yetkili makamlar tarafından kişi hakkında hazırlanan ve kişinin bazı temel haklarını kullanması konusunda […]