Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına karşı 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır.                       T.C                   ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1.İDARİ DAVA DAİRESİ ESAS NO      : 2018/… KARAR NO   : 2018/… İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) : ….. VEKİLİ         …