Güvenlik Soruşturması okul sebebiyle olumsuz gelenler emsal arıyorsanız Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı yazımızda paylaşılmıştır.                  T.C.                ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1.İDARİ DAVA DAİRESİ Y.D İtiraz No : 2017/… YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : …. VEKİLİ                   …