Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması prosedürü kamu hizmetine alınacak her türlü personele uygulanan bir araştırmadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 2016 yılında çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile m.48’e eklenen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak ibaresi devlet memurluğuna girişte aranacak genel şartlar arasında açıkça sayılmıştır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile…