güvenlik soruşturması kardeşin etkisi

20 Ağustos 2019
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Güvenlik Soruşturması Kardeşinin İşlediği Suç Sebebiyle Olumsuz

Güvenlik Soruşturması Kardeşinin İşlediği Suç Sebebiyle Olumsuz Güvenlik soruşturması kardeşinin işlediği suç sebebiyle olumsuz sonuçlanan subaylar için emsal karardır.                 T.C.                                   ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2018/….. YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI)                  :……………… VEKİLİ                      […]