Güvenlik Soruşturması İptal Davası Dilekçesi

14 Mart 2020
guvenlik sorusturmasi iptal davasi dilekcesi

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Dilekçesi

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Dilekçesi Güvenlik soruşturması olumsuz geldiği takdirde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Açılacak idari davada dava dilekçesi çok önemlidir. Çünkü idari yargıda yazılı yargılama esastır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1.maddesinin 2.fıkrasına göre, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. Yani dilekçeler üzerinden yargılama […]