güvenlik soruşturması hangi durumlarda olumsuz çıkar

20 Ağustos 2019
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Güvenlik Soruşturması Babasının Aldığı Ceza Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hk. Emsal

Güvenlik Soruşturması Babasının Aldığı Ceza Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hk. Emsal   T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE Esas No  : 20../…. Karar No : 20../…. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Savunma Bakanlığı / ANKARA Vekili                                                […]