Güvenlik soruşturması yurt sebebiyle olumsuz sonuçlananlar astsubaylar için emsal karardır.                T.C.                                  ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİ ESAS NO      :2018/… KARAR NO   :2018/… İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVACI)                            : VEKİLİ                                : KARŞI TARAF…