Güvenlik soruşturması davasını kazananlar mahkeme kararının idareye tebliğden itibaren 30 gün içinde göreve başlarlar. Bu süreç hiçbir şekilde 30 günü geçemez. Anayasa gereği idare mahkemesi kararları 30 gün içinde uygulanmak zorundadır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan memur adayları 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. İdare mahkemesi yargılama sürecinde yürütme durdurma kararı…