güvenlik soruşturması aile

20 Ağustos 2019
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Güvenlik Soruşturması İstihbari Bilgi (Fetö İrtibatı) Sebebiyle Olumsuz Sonuçlanan Öğretmenler Hk.

Güvenlik Soruşturması İstihbari Bilgi (Fetö İrtibatı) Sebebiyle Olumsuz Sonuçlanan Öğretmenler Hk.                 T.C.                                   ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2018/….. YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI)                         :… VEKİLİ                                […]
20 Ağustos 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıktı Ne Yapmalıyım ?

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıktı Ne Yapmalıyım ? Devlet Memuru: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır (657 Sayılı DMK – Madde 4). Güvenlik Soruşturması: İlgili kurumun talebi doğrultusunda, yetkili makamlar tarafından kişi hakkında hazırlanan ve kişinin bazı temel haklarını kullanması konusunda […]