Görevden Uzaklaştırma Süreci ve Memurun Hakları

İdare Hukuku

Görevden Uzaklaştırma Nedir ?

Görevden uzaklaştırma nedir? Görevden uzaklaştırma; “Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görev başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. 7068 sayılı kanun, 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin kanunlaşmış halidir. 7068 sayılı kanun yürürlüğe girerek 682 sayılı KHK’yi ortadan kaldırmıştır. 7068 sayılı Kanunu’nun…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu