görevden uzaklaştırma maaş

20 Ağustos 2019
Görevden Uzaklaştırma Maaş

Görevden Uzaklaştırma Nedir ?

Görevden Uzaklaştırma Nedir ? 7068 sayılı kanun, 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin kanunlaşmış halidir. 7068 sayılı kanun yürürlüğe girerek 682 sayılı KHK’yi ortadan kaldırmıştır. 7068 sayılı Kanunu’nun (682 KHK)  1. maddesinde;  Bu Kanunun amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma […]
20 Ağustos 2019
Görevden Uzaklaştırma Maaş

Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı Nasıl İdari Dava Açılır?

Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı Nasıl İdari Dava Açılır? A. Görevden Uzaklaştırma Nedir? Görevden uzaklaştırma , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137- 145. maddelerinde düzenlenmiş bir “ihtiyatî tedbir” işlemidir. Nitekim anılan kanunun 137. maddesinde; “Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyatî bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.” […]
20 Ağustos 2019
Ankara idare hukuku avukatı görselidir. Ankara ilinde idare hukukunda uzman avukat arıyorsanız iletişime geçin

Asker Kişiler Hakkında Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırma Tedbiri

Asker Kişiler Hakkında Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırma Tedbiri A. Geçici Olarak Göreden Uzaklaştırma Nedir? Geçici olarak görevden uzaklaştırma, disiplinsizlik veya suç nedeniyle hakkında inceleme ve araştırma yapılan askeri personelin, bu inceleme ve araştırmanın emniyet ve selamet açısından görevinin başında kalmasının sakıncalı görülmesi durumunda uygulanan bir idari yaptırım ve tedbirdir. Askeri personelin geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları, 31.01.2013 tarihli 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri […]