Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı Nasıl İdari Dava

20 Ağustos 2019
Görevden Uzaklaştırma Maaş

Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı Nasıl İdari Dava Açılır?

Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı Nasıl İdari Dava Açılır? Görevden Uzaklaştırma Nedir? Görevden uzaklaştırma , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137- 145. maddelerinde düzenlenmiş bir “ihtiyatî tedbir” işlemidir. Nitekim anılan kanunun 137. maddesinde; “Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyatî bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.” şeklinde […]