Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılacak İptal Davası Dilekçe Örneği

24 Ocak 2020
Görevden Uzaklaştırma Maaş

Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılacak İptal Davası

Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılacak İptal Davası Görevden Uzaklaştırma Nedir? Görevden uzaklaştırma ile ilgili temel düzenleme 657 Sayılı Kanunun 137.maddesinde ‘’Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.’’ şeklinde düzenlenmiştir. Görevden uzaklaştırılan personel, görevden uzaklaştırma işlemine karşı açılacak iptal davası sürecini bilmesi gereklidir. Görevden uzaklaştırma kanunda, bir disiplin cezası […]