geriye dönük idari işlem

10 Şubat 2020
idari islemin geri alinmasi

İdari İşlemin Geri Alınması

İdari İşlemin Geri Alınması Hukuka aykırı bir idari işlemle hak ve menfaatlerinizin ihlal edildiği düşünüyorsanız bu işleme karşı dava açmadan önce idareye başvurarak işlemin geri alınmasını isteyebilirsiniz. Başvurunuz üzerine işlem geri alınırsa bu işleme karşı iptal davası açmanıza gerek kalmaz çünkü geri alma iptal kararıyla aynı sonuçları doğurmaktadır. Geri alma talebinizin reddi halinde ise bu red kararına karşı dava açabilirsiniz. […]