fetö haksız tutuklama tazminat

20 Ağustos 2019
haksız tutuklama tazminat davası

Haksız Koruma Tedbirlerine Karşı Tazminat Davası

Haksız Koruma Tedbirlerine Karşı Tazminat Davası 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde soruşturma ve kovuşturma aşamasında koruma tedbirlerine başvurulabilir ve bu tedbirler yine aynı kanunun 90-140. maddeleri arasında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Uygulanacak koruma tedbirlerinde ölçülü ve orantılı olunması esastır. Bu nedenle adli makamlar tarafından verilen koruma tedbirlerinin; soruşturma veya kovuşturma neticesinde şüpheli veya sanığın suçsuz olduğu anlaşıldığında, uygulanan koruma […]