Kadim Hukuk ve Danışmanlık idare hukuku avukatı olarak Ankara’da faaliyet göstermektedir. Kamulaştırma Davaları, Meslekten İhraç, Polis Okulu Mülakat Davaları, Tayin Davaları, İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak Tam Yargı( Tazminat) Davaları, Memur Davaları, Disiplin Davaları gibi bir çok idari dava türüne bakarlar.

İdari mahkeme avukatları idari davalar üzerinde yoğunlaşan, bilgi ve tecrübe sahibi olan, kısacası idari davalar konusunda uzman olan avukatlardır. İdari davalar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunumuzun 2. maddesinde iptal ve tam yargı davaları ile idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olarak sayılmıştır. İdari dava dilekçelerinin hazırlanması, idari davaların açılması, görev ve yetki kuralları, idari dava dilekçelerinin…