Emir Nedir

İdare Hukuku

Emir Nedir? Hukuka Aykırı Emir ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir

Amir memur ilişkisi ve hiyerarşik bağlantıların sonucunda ortaya çıkan emir kavramı idare hukukuna ait bir kavramdır; TCK ve AsCK’da tanımlanmış bir kavram değildir.  Bu makalemizde emir nedir? Sorusuna cevap verilecektir. Devlet memurları, yürütmekte oldukları görevler bakımından amir konumunda iseler, çalışmakta oldukları kurumlarda kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş kendisine atfedilen görevleri…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu