egm yüksek disiplin kurulu

1 Ekim 2019
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Kurulları

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Kurulları

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Kurulları Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı disiplin kurullarının oluşumları, görev, yetki ve sorumlulukları 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen kurumlarda görev yapan personel hakkındaki disiplin işlemleri anılan Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 7068 sayılı […]