dünya dopingle mücadele kuralları 2019

İdare Hukuku

Dopingle Mücadele

Hayatın her alanında olduğu gibi spor müsabakalarının yürütülmesinde adalet önemli bir ilkedir. Her sporcu adil, eşit, hakkaniyetli bir şekilde yarışma hakkına sahiptir. Adil olmayan müsabakalar, spor müsabakalarının amacı olan beceri ve güç göstergesinin terazisini saptırmaktadır. Spor ruhunun yaşatmak adına müsabakaların sağlıklı gerçekleşmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde birçok düzenlemeler yapılmaktadır.…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu