dövizle askerlik ne kadar oldu

27 Kasım 2019
Dövizle askerlik

Dövizle Askerlik

Dövizle Askerlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, askerliğe elverişli olan ve askerlik çağına gelen her erkek askerlik yapmaya mecburdur. Anayasa madde 72’de vatan hizmeti “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.” şeklinde düzenlenmektedir. İlgili madde hükmü ile askerlik hizmeti Türk için hak ve ödev olarak tanımlanmaktadır. […]