doktor öğretim üyesi güvenlik soruşturması

4 Ekim 2019
Akademik Personel (Öğretim Görevlileri) Güvenlik Soruşturması

Akademik Personel (Öğretim Görevlileri) Güvenlik Soruşturması

Öğretim Görevlilerinin Güvenlik Soruşturması tüm akademik personel için zorunludur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan tanıma göre öğretim görevlisi yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır.
15 Eylül 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Öğretim Görevlileri Güvenlik Soruşturması

Öğretim Görevlilerinin Güvenlik Soruşturması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında tüm okullarda zorunludur. Güvenlik soruşturması 60 iş günü içinde arşiv araştırması ise 30 iş günü içinde tamamlanmalıdır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve yardımcı doçentler 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Dava sonunda idare mahkemesi lehinize karar verirse tüm parasal ve özlük haklarınızı üniversite ödemektedir.