Disiplin Soruşturması

14 Aralık 2019
İdari Soruşturma

İdari Soruşturma

İdari Soruşturma 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre; kamu hizmetinin yürütülmesinin gerekliliklerini sağlamak adına devlet memurlarının görevleriyle bağdaşmayacak işler ve harekette bulunmalarını engellemek ve görev ve yetkinin özel çıkar amacıyla kullanılmasını önleme adına yapılan ilgili memur adına idari soruşturma diğer adıyla disiplin soruşturması yürütülür ve somut olayın niteliğine veyahut görevle bağdaşmayacak nitelikte olan fiilin ağırlığına göre yaptırım, disiplin cezası uygulanır. […]
20 Ağustos 2019
Ankara idare hukuku avukatı görselidir. Ankara ilinde idare hukukunda uzman avukat arıyorsanız iletişime geçin

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Disiplin Soruşturması, Disiplin Cezası Ve İptal Davası

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Disiplin Soruşturması, Disiplin Cezası Ve İptal Davası Disiplin cezaları memurların uyması gereken, çalıştıkları kurumların iç düzen kurallarına uymaması halinde memurlara verilen cezalardır. Bu cezalar her kurumun kendi yönetmeliğinde ayrı ayrı düzenlense de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 125. maddesinde en  genel haliyle düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 125. maddesinde disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan […]