disiplin cezasına itiraz dava açma süresi

20 Ağustos 2019
Ankara idare hukuku avukatı görselidir. Ankara ilinde idare hukukunda uzman avukat arıyorsanız iletişime geçin

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Disiplin Soruşturması, Disiplin Cezası Ve İptal Davası

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Disiplin Soruşturması, Disiplin Cezası Ve İptal Davası Disiplin cezaları memurların uyması gereken, çalıştıkları kurumların iç düzen kurallarına uymaması halinde memurlara verilen cezalardır. Bu cezalar her kurumun kendi yönetmeliğinde ayrı ayrı düzenlense de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 125. maddesinde en  genel haliyle düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 125. maddesinde disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan […]
20 Ağustos 2019
Ankara idare hukuku avukatı görselidir. Ankara ilinde idare hukukunda uzman avukat arıyorsanız iletişime geçin

Meslekten Çıkarma Cezası Ve İdari Dava

Meslekten Çıkarma Cezası Ve İdari Dava Ülkemizde devlet memuru olabilmenin çeşitli kıstasları vardır. Kurumlara ve meslek dallarına göre çeşitli sınav ve mülakat aşamaları bulunmaktadır. İstisnaları olmakla beraber göreve başlayan memurların özlük hakları, sorumlulukları ve çalışma şartlarına ilişkin hükümler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiştir. Memurların hangi hallerde disiplin cezası alacağı ve meslekten çıkarılacağına dair hükümler kanunda önemli yer edinmektedir. Özellikle meslekten […]