disiplin cezasına itiraz dava açma süresi

İdare Hukuku

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

Kamu personelinin işlemiş oldukları disiplin suçları ve bu suçlar için öngörülen cezalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere kamu personel mevzuatında düzenlenmiştir. İdare Mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi kanunda belirtilen koşulları taşımak zorundadır. Aksi halde dilekçe ret sebebidir. Disiplin suç ve cezaları ile disiplin hukukunun temel ilkeleri 657…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu