Disiplin Cezası Ve İptal Davası

Memur Hukuku

Emniyet Disiplin Tüzüğü

Devlet memurları ile ilgili disiplin hükümleri esas itibariyle 657 sayılı DMK m.124 ile m.135 arasında yer almaktadır. Ancak kamu kesimindeki bazı mesleklerin kendine has özellikleri olduğundan bu mesleklerin mensupları için özel yasalarında değişik cezalar öngörülmüştür. Bunu gözönünde tutan DMK m.126’da ” Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu