devremülk sözleşmesi nasıl feshedilir

Devremülk Hukuku

Devremülk Sözleşmesinin Feshi, Senetlerin İptali ve İadesi

13. HD., E. 2016/457 K. 2017/12512 T. 14.12.2017 T.C. Yargıtay Başkanlığı – 13. Hukuk Dairesi Esas No           : 2016/457 Karar No          : 2017/12512 Karar tarihi      : 14.12.2017 MAHKEMESİ   :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki borçlu olmadığının tespiti sözleşme ve senetlerin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı…

Daha Fazla Bilgi
Devremülk Hukuku

Devremülk Sözleşmesinin Feshi, Senetlerin İptali ve İadesi Emsal

13.HUKUK DAİRESİ Esas                  : 2016/8780 Karar                 :2017/12962 Tarih                  :20.12.2017 MAHKEMESİ    :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu