Devremülk Nedir

20 Ağustos 2019
ankara ceza avukatı ve ankara idare avukatı

Devremülk Nedir? Devremülk Sözleşme İptali 

Devremülk Nedir? Devremülk Sözleşme İptali  Günümüzde arsa fiyatları ve inşaat maliyetlerindeki büyük artış, kişilerin  satın alma gücünü zorlamakta ve insanlarımızı gayrimenkullerden istifade hususunda pratik çözümler bulmaya sevk etmiştir.Bu tarz iktisadi çözümlerin hukuki çerçeveye oturtulma zarureti karşısında kanun koyucu, ilk önce […]