devremülk mağdurları ne yapmalı

Devremülk Hukuku

Devremülk Sözleşmesinin Feshi, Senetlerin İptali ve İadesi

13. HD., E. 2016/457 K. 2017/12512 T. 14.12.2017 T.C. Yargıtay Başkanlığı – 13. Hukuk Dairesi Esas No           : 2016/457 Karar No          : 2017/12512 Karar tarihi      : 14.12.2017 MAHKEMESİ   :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki borçlu olmadığının tespiti sözleşme ve senetlerin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu